Iktisat politikası nedir? (Ekonomi)

(Economic policy) Hükümetin belirli ekonomik ya da sosyal amaçlara ulaşmak için almış olduğu önlemlerin oluşturduğu sistematik bir bütündür. İktisat politikasının amaçları çok çeşitli olabilir. Örneğin iktisadi kalkınma, dış ödeme açıklarının giderilmesi, işsizlikle mücadele, enflasyon hızının düşürülmesi, bölgesel kalkınma, gelir dağılımı dengesi, v.s. gibi. Hükümet bu amaçlara ulaşmak için bunlara uygun araçlar kullanmak durumundadır. Örneğin kalkınmayı gerçekleştirmek için yatırımları artırıcı, iç tasarrufları özendirici, ihracatı geliştirici, dış kaynaklara yönelik, kamu yönetiminde etkinliği artırıcı, teknoloji ithaline yönelik, v.b. politikalar izler. Belirtmek gerekir ki çoğu kez belirli bir amaca ulaşmanın çeşitli yolları vardır. Ayrıca bir amaç için uygulanan önlemler başka bir amaca ters sonuç verebilir. Bu gibi karmaşık uygulamalar arasında amaca en uygun olanını seçmek hükümetin görevidir. Hükümetler amaçların belirlenmesinde ve uygun önlemler alınmasında bilimsel verilerden yararlandıkları gibi bu konularda kendi siyasal felsefelerinden de etkilenirler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç